Välkommen och Inledning till medlemsföreningarnas och partners program (A0)

08.30 - 09.00

Välkomsthälsning av ordförande i Svenska Läkaresällskapet Tobias Alfven och ordförande för vetenskapliga kommitten för State of the Art Covid-19 Lars-Magnus Andersson.

Samtal med rektor för Karolinska Institutet Ole Petter Ottersen om hur vi skapar strukturer för god och högkvalitativ forskning och professor emerita i förvaltningsrätt Lena Marcusson om vilka strukturer som krävs för en god och ändamålsenlig styrning av vården.

Medverkande:
Tobias Alfvén, Ordförande Svenska Läkaresällskapet
Ole Petter Ottersen, Rektor, Karolinska Institutet
Lena Marcusson, Professor emerita, Uppsala Universitet

Moderator:
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska infektionsläkarföreningen