Covid-19 i endemisk fas -vad gör vi då? (D1)

17.10-17.50

En framåtblickande paneldiskussion med deltagare som har bred erfarenhet och företräder olika viktiga perspektiv på covid-19 i endemisk fas. Med utgångspunkt i ett par scenarier som baseras på senast tillgängliga kunskap kommer paneldeltagarna att ge sin syn på primärvårdens och sjukhusens framtida utmaningar och behov.

Deltagarna kommer att diskutera praktisk handläggning av patienter med och utan misstänkt covid-19 , hur de ser på framtida behov av testning i samhället, i primärvården och på sjukhus och hur de vill se framtida vaccinationer genomförda. Det blir också diskussion om deltagarnas syn på risker för framtida utbrott av covid-19 i Sverige med påverkan på folkhälsa och svårare sjukdomsfall såväl som risk för att vårdpersonal drabbas.

Medverkande:
Eva Melander (smittskydd), Magnus Isacson (primärvård), Magnus Gisslén (sjukhusvård) och Martin Sundqvist (klinisk mikrobiologi).

Moderator:
Anders Johansson, ordförande Svenska Hygienläkarföreningen.