Sammanfattning och reflektioner kring dagens program (A2)

17.50-18.00

Fredrik Månsson, överläkare, PhD, Infektion, Malmö och Martina Sansone, överläkare, PhD, Infektion och Vårdhygien, Göteborg sammanfattar vad de tyckte var mest intressant i dagens program. Lars-Magnus Andersson, ordförande i vetenskapliga kommittén ger tips på intressanta punkter i morgondagens program.

Medverkande:
Fredrik Månsson, Överläkare, PhD, Infektion, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Martina Sansone, Överläkare, PhD, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Moderator:
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska infektionsläkarföreningen