Muntliga föredrag (M4)

16.20-17.00

Tema: Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/övrigt

Muntliga föredrag:
Reinfektion med SARS-CoV-2 i Region Stockholm: Incidens och riskfaktorer, Katja Wyss

Risk för venös tromboembolism efter COVID-19 – en nationell registerstudie, Ioannis Katsoularis

A regression discontinuity analysis of the social distancing recommendations for older adults in Sweden during COVID-19, Carl Bonander

Moderator:
Lena Serrander, Docent, överläkare, Expert affiliering: Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping