Muntliga föredrag (M3)

16.20-17.00

Tema: Klinik/behandling/komplikationer/vaccin/zoonoser

Muntliga föredrag:
Skyddande effekt av statinbehandling för COVID-19-insjuknande, allvarlig sjukdom och död – en nationella svensk kohortstudie inom                    
SCIFI-PEARL-projektet, Ailiana Santosa.

Signifikant minskning av mortalitet på SÄBO med antitrombotisk behandling , Christian Molnar.

TTCOV19: Optimal tidpunkt för trakeotomi hos SARS-CoV-2, infekterade patienter: En randomiserad, kontrollerad, enkel-blindad multicenterstudie, Henrik Bergqvist.                

Moderator:
Mia Furebring, Överläkare inom VO Infektionssjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala