Muntliga föredrag (M2)

16.20-17.00

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunologi

Muntliga föredrag:
Detektion av SARS-CoV-2 i sjukhusluft under aerosol-genererande   procedurer, Sara Thuresson. 

PCR Ct-värde i nasofarynxprov tillsammans med gradering av infiltratutbredning på DT-thorax vid sjukhusinläggning förutsäger risk för IVA-vård eller död vid covid-19, Edvin Ingberg.

SARS-CoV-2 N antigen är påvisbart i cerebrospinalvätska och associerat med immunaktivering hos patienter med neurologiska symtom vid covid-19, Arvid Eden.

Moderator:
Åsa Gylfe, Specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi på NUS i Umeå samt biträdande lektor på Umeå Universitet