Seminarium 7 (S7)

15:30-16.00

Radiologisk uppföljning efter covid-19 - vad vet vi idag?

Tema: Radiologi

Föreläsare:
Mats Lidén, Docent, Örebro universitet, Röntgenkliniken Örebro

Expert:
Erika Fagman, PhD, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg