Geriatrisk inneliggande vård av 4000 personer med covid-19: Data från Stockholm GeroCovid-studien. (S8)

15.30-16.00

Stockholm GeroCovid-studien fokuserar på medicinsk vård av äldre personer med covid-19: kliniska erfarenheter och forskning. Riskfaktorer, behandling och mortalitet kommer att presenteras.

Tema: Äldre

Föreläsare:
Maria Eriksdotter, Professor i geriatrik, Överläkare, Karolinska Institutet

Moderator:
Dorota Religa, Professor i geriatrik, Överläkare, Karolinska Institutet

Expert:
Peter Nordström, Professor i geriatrik, Överläkare, Umeå universitet