Immunomodulerande behandling vid covid-19 (S5)

15.30-16.00

Tema: Immunmodulerande pros and cons

Föreläsare:
Jan-Inge Henter, Professor, Inst för Kvinnor och Barns hälsa, Karolinska Institutet

Moderator:
Anders Sönnerborg, Professor, ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Expert:
Gabriel Westman, Docent, VO Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, VO Tillstånd, Läkemedelsverket