Att i praktiken handla etiskt när evidens och erfarenhet brister

Välkommen till Svensk förening för allmänmedicins session under State of the Art Covid-19!

Program:
Inledning och välkomnande
10.20–10.30
Magnus Isacson, Ordförande SFAM, specialist i allmänmedicin, Ekerö vårdcentral.
10.30-10.40 Susanna Althini, Ledamot av SLS nämnd, specialist i allmänmedicin, SFAM:s fortbildningsprojekt och Region Kalmar län

Att skydda sköra äldre hade hög prioritet – hade vi kunnat göra mer för att lyckas med det?
10.40-11.00
Gunnar Carlgren, Pensionerad distriktsläkare, specialist i allmänmedicin

I pandemins inledning sades de övergripande målen vara att dämpa trycket på sjukhusens intensivvård och att skydda de sköraste av de äldre. Det finns många orsaker till att det inte gick bra överallt, och kritiken i massmedia var omfattande. Där omvittnades bl.a. om att brytpunktsbedömningar för vård i livets slutskede skedde via telefon från läkare till sjuksköterska.
På flera håll kom uppdrag från ledningshåll om att allmänläkarna genom snabbt genomförd vårdplanering skulle bestämma vilka som skulle prioriteras ner och inte erbjudas vård på högre vårdnivå vid försämring. En etisk stress rapporterades från kollegor på många håll, vilket ventilerades på de första webinarierna som SFAM anordnad våren 2020.
Vilket ansvar har vi allmänläkare tagit för våra äldreboenden efter Ädelreformen 1992, och hur stor roll spelar arvet efter denna ansvarsöverflyttning från landstingen till kommunerna?
IVO genomförde omfattande granskning och gav en kritik som var generell och av många uppfattades som osaklig. Brister fanns och bör lyftas fram, men man missade t.ex. den stora medicinska risken som skilda och för den andra parten oåtkomliga journalsystem utgör.  
För att komma till rätta med de brister som finns och skapa en trygg vård av våra sköra äldre krävs en samverkan mellan kommunernas hemsjukvård och primärvårdens läkare hela vägen från ledningsnivå och ner till den enskilda patientens sjukbädd.

Covid-19 och långtidscovid – perspektiv från en vårdcentral
11.00-11.20 Mårten Lundén, Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, SLSO, Region Stockholm

Under Covid-19-pandemin har våra sjukhus varit fyllda med svårt sjuka patienter och våra sjukhuskollegor har gjort fantastiska insatser inom intensivvården och på Covid-avdelningar runt om i landet.
Samtidigt har tillvaron på vårdcentralen förändrats på många sätt. Vi hade från början av pandemin en utmaning i att kunna ta emot patienter på ett säkert sätt. Våren 2020 började det också dyka upp patienter som haft Covid-19 men som inte blev friska. De hade feber, konstiga bröstsmärtor och andningssvårigheter som fortsatte vecka ut och vecka in och som senare visade sig vara långtidscovid eller postcovid som det kallas nu. Vi har också haft patienter som inte har vågat komma till vårdcentralen, även sådana med allvarliga symtom och som nu utgör en del av den vårdskuld som vi behöver hantera nu.
Vi har alla olika erfarenheter av Covid-19 och det finns många olika åsikter om hur en pandemi ska hanteras. I den här presentationen redovisas erfarenheter och statistik från en mellanstor vårdcentral i en Stockholmsförort från mars 2020 och fram till nu.

Moderator:
Lars Bäcklund, Med. dr, specialist i allmänmedicin, SFAM-Stockholm

Välkommen att delta i erfarenhetsutbyte!

Kontakt: Ulf Måve, ulf@mawe.se