Intensivvård för Covid-19

Välkommen till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds session under State of the Art Covid-19

Välkommen till föreläsningen "Intensivvård för Covid-19" från SFAIAnIVA-veckan i september.

Med Michelle Chew, professor, överläkare, anestesi och intensivvård, Linköpings Universitetssjukhus.