Hur skapar vi en god laboratorieberedskap inför framtida pandemier?

10.20-11.00

Ett forskningsprogram som drivs av SciLifeLab i samarbete med Folkhälsomyndigeten (FoHM).

I december 2020 fick SciLifeLab i uppdrag av regeringen att bygga laboratoriekapacitet för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner vid eventuella nya pandemier. Uppdraget innefattar att SciLifeLab genom forskning (fokuserat på diagnostik, analysmetoder för att studera infektion och immunitet, samt studier av resistensutveckling mot virus, bakterier eller andra sjukdomsalstrande organismer), kompetens- och teknikutveckling (innefattande sekvensering, genetisk analys och immunologiska metoder samt förbättrade möjligheter att tillgängliggöra data och analysera stora datamängder) på bästa sätt skall stödja och utgöra ett komplement till andra samhällsfunktioner som myndigheter, kommuner och regioner rörande laboratorieberedskap vid eventuella framtida pandemier. Utvecklingen av dessa aktiviteter sker i samarbete med FoHM. 

Till dags-dato har uppdraget resulterat i åtta arbetspaket där nya laboratoriekapaciteter utvecklas. Dessa kommer tillsammans arbeta som ett kollaborativt nätverk integrerat i SciLifeLabs infrastruktur och utgöra basen för en nationell plattform för laborativt stöd vid framtida pandemier (för mer information se här).

Föreläsare:
Staffan Svärd, Prof., SciLifeLab Scientific Director, SciLifeLab, Uppsala Universitet

Mia Phillipson, Prof. SciLifeLab co-Director, SciLifeLab, Uppsala Universitet

Moderator:
Martin Sundqvist, Överläkare i Klinisk Mikrobiologi, Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Expert:
Andreas Bråve, Utredare, Beredskap och Internationella frågor, Folkhälsomyndigheten

Kontaktperson:
Alice Sollazzo, alice.sollazzo@scilifelab.uu.se