Välkommen till Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicins session

10:20-12:00

Program:

10:20-10:25 Inledning: Kristian Borg, professor, ordf SFRM och moderator.

10:25-10:50 Rehabilitering av Covid-19 patienter i Linköping: Wolfram Antepohl, klinikchef, Eva Sandvall och Kristina Huber medicinskt ansvariga för Covid-19 rehabiliteringsavdelningen. Rehabiliteringsmedicinska kliniken USiL.

10:50-11:10 Vetenskaplig utvärdering av rehabilitering av Covid-19 patienter i Linköping. Richard Levi, professor, LiU.

11:10-11:30 Erfarenheter av rehabilitering av Covid patienter i Stockholm. Kristian Borg, professor och Marika Möller, neuropsykolog med dr,KI DS.

11:30-11:50 Kommer Covid-19 patienter tillbaka till arbete?  Katharina Stibrant-Sunnerhagen, professor Sahlgrenska Akademien GU.

11:50-12:00 Avslutande diskussion: Kristian Borg, professor,ordf SFRM och moderator

Kontakt: Kristian Borg, professor,ordf SFRM och moderator, kristian.borg@ki.se