Pandemin och folkhälsan

Direkta och indirekta konsekvenser samt metoder för att främja en jämlik hälsa i pandemins spår.

Föreläsningar och medverkande:
”Indirekta hälsoeffekter av covid-19 pandemin – vad lär de oss för framtiden?”
Margareta Kristenson, överläkare i socialmedicin och professor emerita, Linköpings universitet

”Pandemins konsekvenser för sexuell och reproduktiv hälsa”
Kyriaki Kosidou, överläkare i socialmedicin, medicine doktor, Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Region Stockholm samt Karolinska Institutet

"Pandemins påverkan på barns hälsa"
Charlotte Nylander, Barnhälsovårdsöverläkare, Region Sörmland

”Individuella kallelser – har de en effekt på vaccinationstäckning i låg SES grupper?”
Anna Sarkadi, specialistläkare i socialmedicin, professor, Uppsala Universitet, ordförande i Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa

Moderator:
Hampus Holmer, ST-läkare i socialmedicin och postdoc, Karolinska Institutet, Vice ordförande i Svensk Förening för Socialmedicin och Folkhälsa

Expert:
Stefan Swartling Peterson, specialistläkare i socialmedicin och professor, Karolinska Institutet

Kontaktperson:
Hampus Holmer, hampus.holmer@ki.se