Kvalitetsregister för SARS-CoV-2 (covid-19)

11:30-12.00

Kvalitetsregister för SARS-CoV-2 (covid-19) har som syfte att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet vid vaccination mot, behandling och vård av patienter med SARS-CoV-2-infektion (covid-19) och minska infektionens efterverkningar. Registret möjliggör jämförelser inom hälso- och sjukvården genom framställning av statistik för att rationellt, snabbt och effektivt kunna observera och påvisa kvalitetsskillnader, ge underlag till förbättringsarbete och följa upp de insatser som görs.

Genom att stödja evidensbaserat utvecklingsarbete kommer registret att förbättra vårdkvaliteten och säkerheten i vården för patienter, kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som föranleds av SARS-CoV-2, samt långsiktig följa upp vaccinationerna.

Föreläsare:
Pontus Naucler, Biträdande överläkare, docent, Karolinska Universitetssjukhuset

Moderator:
Sara Cajander, Universitetslektor, överläkare, Infektion, Örebro Universitetssjukhus

Expert:
Kristoffer Strålin, Docent, överläkare, Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset

Kontaktperson:
Pontus Naucler, Pontus.naucler@regionstockholm.se