Välkommen till kandidat- och underläkarföreningens session under State of the Art Covid-19

10:20 - 12:00

Avsnitt 1: Forskningsframsteg, kommunikation och etik under en pandemi
- Tid: 10:20 - 11:10
- Introduktion till SLS-KUF och panelister: 10 minuter
- Diskussion 35 minuter
- Avslutning 5 minuter
Syfte: Genom denna diskussion vill vi lyfta fram utmaningar som forskare har ställts inför när man mitt under pandemin försökt ta fram ny kunskap om covid-19. Att under en störtflod av ny forskningsdata försöka möta samhällets starka önskan att veta mer om viruset. Allt utan att tappa bort sin forskningsetiska kompass.

Talare:

Ola Winquist, Professor och överläkare i klinisk immunologi, Karolinska institutet. Ordförande i delegationen för forskning i Svenska läkaresällskapet.
Alicia Edin, PhD och ST-läkare anestesi, operation och intensivvård, Umeå Universitetssjukhus.

Avsnitt 2: Underläkare och studenters forskning om covid-19
11:15 - 12:00
Syfte: Med denna session ville vi ge unga forskare i början av karriären möjlighet att tala om forskning på covid-19. Två av våra medlemmar, som utgörs av studenter och underläkare, kommer då få berätta om de fynd om SARS-cov-2 som de själva varit med och tagit fram.
Talare:
Eric Åhlberg, läkarstudent T9, Karolinska institutet
Hanna Jerndal, AT-läkare, doktorand Umeå Universitetssjukhus

Moderatorer:
Sixten Elén, Sara Tabari och Hanna Jerndal.

Sidan uppdateras löpande.