"Jag och covid-19"

10.20-12.00

Svensk Sjuksköterskeförening bidrar med en session om covid-19 utifrån tre perspektiv; patient och intensivvårdssjuksköterska, anhörig, samt långtidsuppföljning av patienter vårdade på IVA med covid-19.

Patientperspektiv - berättelse av en IVA-sjuksköterska som drabbades av covid-19 och intensivvård.
Eva Barkestad, Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Närstående till patienter med covid-19 och IVA-vårdats.
Professor Åsa Engström, Professor, Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, vice ordförande Svensk Sjuksköterskeförening.

Långtidsuppföljning av patienter som vårdats för covid-19 på IVA.
Eva Åkerman, Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, med dok, Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion PMI
Karolinska Institutet, NVS.

Moderator:
Oili Dahl, Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, med dok, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening, Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion PMI, Karolinska Institutet, NVS.