Hudmanifestationer vid covid-19 infektion och vaccination

10.20-11.00

Beskrivna hudmanifestationer kopplade till covid-19-infektion, hudreaktioner som uppstår efter covid-19-vaccination samt hudbesvär kopplade till användning av skyddsutrustning vid vård av covid-19-sjuka patienter kommer att presenteras och diskuteras.

Medverkande:
Amra Osmancevic, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kontaktperson:
Amra Osmancevic, amra.osmancevic@vgregion.se