Effekten av covid-19 på CKD-populationen

10.20-10:50

Välkommen till Svensk Njurmedicinsk förenings session om effekten av covid-19 på CKD-populationen, och risker för dåligt vaccinsvar hos fr a dialyspatienter, njurtransplanterade samt i stadium CKD 5.

Föreläsare:
Jessica Smolander , Bitr överläkare , Njurmedicinska kliniken, VO Medicinsk Specialistvård, Danderyds Sjukhus AB

Moderator:
Anders Fernström, Verksamhetschef, överläkare, docent, Njurmedicinska kliniken, Medicincentrum, Universitetssjukhuset, Linköping

Kontaktperson:
Anders Fernström, Anders.Fernstrom@regionostergotland.se