Trakeotomi vid covid 19 - Nationella Rekommendationer

10.20-12.00

Svensk Förening för Otorinolaryngologi, Huvud & Halskirurgi (SFOHH), tillsammans med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), håller en session om det nationella covid trakeotomi-projektet som resulterat i nya, nationella rekommendationer.

Föreläsare:
"Nationella covid trakeotomi rekommendationer" med Katarina Hallén från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.
"Covid trakeotomi, erfarenheter från Göteborg" med Henrik Bergquist från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
"Covid trakeotomi, erfarenheter från Stockholm" med Clara Svendberg Lind från Karolinska Universitetssjukhuset.

Moderator:
Johan Hellgren, Ordf RPO ÖNH VGR, Professor/Universitetssjukhusöverläkare, ÖNH-kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kontakt:
Johan Hellgren, johan.hellgren@orlss.gu.se