Covid-19 och graviditet

10.20-12.00

Covid-19 hos gravida och effekter på mor och barn.

Föreläsare:
"Graviditet och förlossningsutfall vid covid-19", Olof Stephansson, Professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.

"Handläggning av svår covid-19 under graviditet", Karin Pettersson, docent och överläkare, ME Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset

"Perinatal och neonatal covid-19", Lars Naver, docent och överläkare, ME Neonatologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet

Moderator:
Karin Pettersson, docent och överläkare, ME Graviditet och förlossning, Karolinska

Kontakt:
Karin Pettersson, Karin.ma.pettersson@sll.se