SILF-podden Live - postcovid - vad är det egentligen?

10.20-11.00

Ett samtal mellan infektionsläkare, allmänmedicinare och rehabiliteringsläkare kring tro och vetenskap om postcovid.

Medverkande: Johan Tham, Fredrik Månsson, Per Åkesson, Anna Domeij och David Gyll.