COVID-19 and VTE - two studies with differing conclusions

10.20-11.20

Har patienter med covid-19 ökad risk för VTE? Vi har undersökt alla patienter med misstänkt VTE under pandemins första tre månader 2020 i Region Östergötland utan tecken till ökad risk för VTE hos covid-19-patienter när vi justerar för andra riskfaktorer för VTE.

Föreläsare:
Matthias Jörg, Specialistläkare akutkliniken länssjukhuset Sundsvall.
Jens Wretborn, MD, PhD, ST-läkare akutsjukvård akutkliniken US Linköping.

Risk of venous thromboembolism and bleeding following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study.

Föreläsare:
Anne-Marie Fors Connolly, MIMS clinical research fellow, Universitets-ST i Klinisk Mikrobiologi, MD PhD, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet & Laboratoriemedicin, Region Västerbotten.
Paddy Farrington, Professor emeritus of statistics, PhD,School of Mathematics and Statistics, The Open University, Milton Keynes MK7 6AA, UK.

Moderator:
Michael von Schickfus, Ordförande SWESEM, Överläkare akutkliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping

Expert:
Ulf Ekelund, Professor i akutsjukvård, överläkare Universitetssjukhus Lund, Lunds Universitet.

Kontaktperson:
Michael von Schickfus, mvschickfus@gmail.com