Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion

10.20-12.00

10.20-10.40
1) Biobanksprojekt covid-19 - unik kraftsamling i samverkan mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Föreläsare Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (hans-gustaf.ljunggren@ki.se)

10.45-11.40
2) Cellulär och molekylär immunologi associerade till mild - moderat – svår covid-19
·       Del 1: B celler och Antikroppssvar. Föreläsare Specialistläkare, Docent Sara Gredmark-Russ, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (mail: sara.gredmark.russ@ki.se), 10.45-10.55.
·       Del 2: T celler. Föreläsare Biträdande universitetslektor, PhD Marcus Buggert, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (mail: marcus.buggert@ki.se), 11.00-11.10.
·       Del 3: Innata T celler och NK celler. Föreläsare Professor Johan Sandberg, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (mail: johan.sandberg@ki.se), 11.15-11.25.
·       Del 4: Granulocyter och lösliga faktorer. Föreläsare Professor Anna Norrby-Teglund, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (mail: anna.norrby-teglund@ki.se), 11.30-11.40.

11.45-12.00
3) Karolinska KI/K covid-19 immunatlas – kartläggning av en ny sjukdom
Föreläsare Docent Niklas Björkström, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet (mail: niklas.bjorkstrom@ki.se)

Moderator:
Hans-Gustaf Ljunggren, Professor, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet

Kontaktperson:
Hans-Gustaf Ljunggren, hans-gustaf.ljunggren@ki.se