”Lungfunktion efter covid-19 och intensivvård: Uppföljning av PRONMED-kohort på Akademiska Sjukhuset i Uppsala”

10.20-11.05

10.20-11.05
”Lungfunktion efter covid-19 och intensivvård: Uppföljning av PRONMED-kohort på Akademiska Sjukhuset i Uppsala”

Föreläsare:
Emil Ekbom, Specialist i lungsjukdomar,  Lung- och Allergisjukdomar, HLFYS, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Doktorand, IMV, Uppsala Universitet

11.05-11.50
”Lungtransplantation vid covid-19 infektion”

Föreläsare:
Jesper Magnusson, överläkare Lungmedicin PhD, Transplantationscentrum och Lungmedicin, Sahlgrenska sjukhuset

Moderator:
Cecilia Bredin, ordförande Svensk Lungmedicinsk Förening

Kontaktperson:
Cecilia Bredin, cecilia.bredin@sll.se