Medlemsföreningarnas och sektionernas diskussionsforum (M1)

10.20-12.00

Parallella ”breakout sessions”, där medlemsföreningar, sektioner och partners står för program.

”Lungfunktion efter covid-19 och intensivvård: Uppföljning av PRONMED-kohort på Akademiska Sjukhuset i Uppsala”

Lungfunktion efter svår COVID med IVA/IMA-vård, Medverkande: Cecilia Bredin och Emil Ekbom.

Behandling av luktsinnesförlust

Behandling av luktsinnesförlust, Medverkande: Jonas Olofsson, Mats Holmström, Karin Ehinger, Pernilla Sahlstrand Johnson och Johan Lundström.

COVID-19 and VTE - two studies with differing conclusions

Risk of Venous Thromboembolism in a Swedish Healthcare System During the COVID-19 Pandemic, a Retrospective Cross-Sectional Study. Medverkande: Matthias Jörg, Jens Wretborn, Michael von Schickfus,...

Covid-19 och graviditet

Covid 19 och graviditet, Medverkande: Olof Stephansson, Karin Pettersson och Lars Naver.

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion, Medverkande: Hans-Gustaf Ljunggren, Sara Gredmark-Russ, Marcus Buggert, Johan Sandberg, Anna Norrby-Teglund och Niklas Björkström.

Effekten av covid-19 på CKD-populationen

Välkommen till Svensk Njurmedicinsk förenings session om effekten av covid-19 på CKD-populationen och risker för dåligt vaccinsvar hos fr a dialyspatienter, njurtransplanterade samt i stadium CKD 5...

Trakeotomi vid covid 19 - Nationella Rekommendationer

Trakeotomi vid covid 19 - Nationella Rekommendationer. Medverkande: Katarina Hallén, Henrik Bergquist, Clara Svendberg Lind och Johan Hellgren.

SILF-podden Live - postcovid - vad är det egentligen?

Medverkande: Johan Tham, Fredrik Månsson, Per Åkesson, Anna Domeij och David Gyll.

Hudmanifestationer vid covid-19 infektion och vaccination

Medverkande: Amra Osmancevic, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

"Jag och covid-19"

Svensk Sjuksköterskeförening bidrar med en session om Covid-19 utifrån tre perspektiv. Medverkande: Eva Barkestad, Åsa Engström, Eva Åkerman och Oili Dahl.

Hur skapar vi en god laboratorieberedskap inför framtida pandemier?

Laboratorieberedskap inför framtida pandemier, Medverkande: Staffan Svärd, Mia Phillipson, Martin Sundqvist och Andreas Bråve.

Pandemin och folkhälsan

Pandemin och folkhälsa, Medverkande: Margareta Kristenson, Kyriaki Koskidou, Charlotte Nylander, Anna Sarkadi, Hampus Holmer och Stefan Swartling Peterson.

Kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19-pandemin

Kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19-pandemin, Medverkande: Aneel Banghu, Johanna Österberg, Per Myrelid, Irma Fredriksson och Linus Axelsson.

Kvalitetsregister för SARS-CoV-2 (covid-19)

Kvalitetsregister för SARS-CoV-2, Medverkande: Pontus Naucler, Sara Cajander och Kristoffer Strålin.

Lyckades sjukvården skydda de egna? Hur gick det för andra yrkesgrupper?

Lyckades sjukvården skydda de egna? Medverkande: Magnus Svartengren, Jonathan Lyström, Magnus Alderling, Anna-Carin Olin och Marta Kisiel.

Att i praktiken handla etiskt när evidens och erfarenhet brister

Medverkande: Magnus Isacson, Susanna Althini, Gunnar Carlgren, Mårten Lundén och Lars Bäcklund.

Välkommen till Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicins session

Medverkande: Kristian Borg, Wolfram Antepohl, Eva Sandvall, Kristina Huber, Richard Levi, Marika Möller och Katharina Stibrant-Sunnerhagen.

Välkommen till kandidat- och underläkarföreningens session under State of the Art Covid-19

Medverkande: Ola Winquist, Alicia Edin, Eric Åhlberg, Sixten Elén, Sara Tabari och Hanna Jerndal.

Intensivvård för Covid-19

Föreläsning med Michelle Chew, professor, överläkare, anestesi och intensivvård, Linköpings Universitetssjukhus.