Symtom och förlopp av covid-19 i olika faser av pandemin och av olika varianter av SARS-CoV-2-virus (S2)

14.30-15.00

Tema:
Symtom och förlopp

Föreläsare:
Kristoffer Strålin, Överläkare, docent, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Moderator:
Soo Aleman, Sektionschef, Öppenvård Huddinge, överläkare och docent, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Expert:
Magnus Gisslen, professor, överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset