Vår svenska erfarenhet av hyperinflammation hos barn efter covid-19 infektion (S4)

14.30-15.00

Genomgång av sjukdomsbild, behandling och utfall.

Tema: Barnmedicin/ hyperinflammation

Föreläsare:
Anna Carin Horne, MD, PhD, Biträdande överläkare, Barncancerforsknings enheten, KBH

Moderator:
Anna Berggren, Barnläkare, vetenskaplig sekreterare Svensk Barninfektionsförening

Expert:
Olof Hertting, Överläkare barninfektion, PhD, Barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset