Luftburen smitta (S3)

14-30-15.00

Tema:
Smittsamhet och skyddsåtgärder

Föreläsare:
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi och forskar på covid-19 i luft.

Expert:
Susanne Hammers Stiernstedt, Hygienläkare, Stockholm.

Moderator:
Carl-Johan Fraenkel, Överläkare och specialist i infektionsmedicin och vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus.