Välkommen och mötets öppnande (A1)

13.00-13.30

Välkomsthälsning av ordförande i Svenska läkaresällskapet Tobias Alfven och ordförande och sammankallande för vetenskapliga kommitten för State of the Art Covid-19 Lars-Magnus Andersson, Anders Johansson och Martin Sundqvist.

Sammanfattning av covid-19 pandemin i Sverige och Internationellt ur ett epidemiologiskt perspektiv av generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Medverkande:
Tobias Alfvén, ordförande Svenska Läkaresällskapet, Anders Johansson, ordförande Svenska Hygienläkarföreningen, Martin Sundqvist, ordförande Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Karin Tegmark-Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.

Moderator:
Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska infektionsläkarföreningen.