Programöversikt dag 1

Onsdagen den 24 november 2021

09.00

10.00 - 10.20

Paus

Medlemsföreningarnas och sektionernas diskussionsforum (M1)

Parallella ”break out sessions”, där medlemsföreningar och sektioner står för program.

”Lungfunktion efter COVID-19 och intensivvård: Uppföljning av PRONMED-kohort på Akademiska Sjukhuset i Uppsala”

Lungfunktion efter svår COVID med IVA/IMA-vård, Medverkande: Cecilia Bredin och Emil Ekbom.

Behandling av luktsinnesförlust

Behandling av luktsinnesförlust, Medverkande: Jonas Olofsson, Mats Holmström, Karin Ehinger, Cecilia Ahlström-Emanuelsson och Johan Lundström.

Risk of Venous Thromboembolism in a Swedish Healthcare System During the COVID-19 Pandemic, a Retrospective Cross-Sectional Study

Risk of Venous Thromboembolism in a Swedish Healthcare System During the COVID-19 Pandemic, a Retrospective Cross-Sectional Study. Medverkande: Matthias Jörg, Jens Wretborn, Michael von Schickfus o...

Covid 19 och graviditet

Covid 19 och graviditet, Medverkande: Olof Stephansson, Karin Pettersson och Lars Naver.

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion, Medverkande: Hans-Gustaf Ljunggren, Sara Gredmark-Russ, Marcus Buggert, Johan Sandberg, Anna Norrby-Teglund och Niklas Björkström.

Effekten av covid-19 på CKD-populationen

Välkommen till Svensk Njurmedicinsk förenings session om effekten av Covid-19 på CKD-populationen och risker för dåligt vaccinsvar hos fr a dialyspatienter, njurtransplanterade samt i stadium CKD 5...

Trakeotomi vid Covid 19 - Nationella Rekommendationer

Trakeotomi vid Covid 19 - Nationella Rekommendationer. Medverkande: Katarina Hallén, Henrik Bergquist, Clara Svendberg Lind och Johan Hellgren.

SILF-podden live

SILF-podden är podden för infektionsläkare och blivande infektionsläkare i Sverige.

Hudmanifestationer vid Covid-19 infektion och vaccination

Medverkande: Amra Osmancevic, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

"Jag och covid-19"

Svensk Sjuksköterskeförening bidrar med tre olika sessioner under State of the Art Covid-19

12.00 - 13.00

Lunch

Välkommen och mötets öppnande (A1)

Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Tobias Alfvén, Anders Johansson, Martin Sundqvist och Karin Tegmark-Wisell.

13.20 - 13.30

Paus

Keynote 1 (K1)

Realising Real-time Research: Nextstrain & SARS-CoV-2. Medverkande: Emma Hodcroft, Jan Albert och Erik Alm.

Keynote 2 (K2)

Immunology of Covid and Long Covid, Medverkande: Danny Altman, Marcus Buggert och Magnus Rasmussen.

14.20 - 14.30

Paus

Seminarium 1 (S1)

Den danska strategin för diagnostik av covid-19. Medverkande: Kåre Mølbak och Magnus Lindh.

Seminarium 2 (S2)

Symtom och förlopp av covid-19 i olika faser av pandemin och av olika varianter av SARS-CoV-2-virus. Medverkande: Kristoffer Strålin, Soo Aleman och Magnus Gisslen.

Seminarium 3 (S3)

Luftburen smitta, Medverkande: Jakob Löndahl och Carl-Johan Fraenkel.

Seminarium 4 (S4)

Vår svenska erfarenhet av hyperinflammation hos barn efter covid-19 infektion, Medverkande: Anna Carin Horne, Anna Berggren och Olof Hertting.

15.00 - 15.30

Paus

Seminarium 5 (S5)

Immunmodulerande behandling vid covid-19. Medverkande: Jan-Inge Henter, Anders Sönnerborg och Gabriel Westman.

Seminarium 6 (S6)

Covid-19 -trombossjukdomar och koagulationspåverkan, Medverkande: Sofia Ekdahl och Margareta Holmström.

Seminarium 7 (S7)

Can dual-energy CT help recognize COVID-19 related alterations of the pulmonary arterial circulation?, Medverkande: Martine Remy-Jardin, Mats Lidén och Erika Fagman.

Seminarium 8 (S8)

Geriatrisk inneligande vård av 4000 personer med Covid-19: Data från Stockholm GeroCovid-studien. Medverkande: Maria Eriksdotter, Dorota Religa och Peter Nordström.

16.00 - 16.20

Paus

Muntliga föredrag (M2)

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunologi

Muntliga föredrag (M3)

Tema: Klinik/behandling/komplikationer/vaccin/zoonoser

Muntliga föredrag (M4)

Tema: Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/övrigt

17.00 - 17.10

Paus

Paneldiskussion Covid 19 och samhällsspridning (D1)

Tema: Covid 19 och samhällsspridning (D1)

17.50

Sammanfattning och avslut (A2)

Reflektioner kring dagens program, Medverkande: Anders Johansson, Martin Sundqvist och Lars-Magnus Andersson.

18.00

Slut

Programöversikt dag 2

Ta del av en översikt över det vetenskapliga programmet.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.