Programöversikt dag 1

Onsdagen den 24 november 2021

08.30

Välkommen och Inledning till medlemsföreningarnas och partners program (A0)

Välkommen och Inledning till medlemsföreningarnas och partners program, Medverkande: Tobias Alfvén, Ole Petter Ottersen, Lena Marcusson och Lars-Magnus Andersson.

09.00

Key insights and learnings from the first year of COVID-19 vaccination

Medverkande: Andreas Palmborg, Christian Lenz och Dr. Einav G. Levin.

10.00 - 10.20

Paus

Medlemsföreningarnas och sektionernas diskussionsforum (M1)

Parallella ”breakout sessions”, där medlemsföreningar och sektioner står för program.

”Lungfunktion efter covid-19 och intensivvård: Uppföljning av PRONMED-kohort på Akademiska Sjukhuset i Uppsala”

Lungfunktion efter svår COVID med IVA/IMA-vård, Medverkande: Cecilia Bredin och Emil Ekbom.

Behandling av luktsinnesförlust

Behandling av luktsinnesförlust, Medverkande: Jonas Olofsson, Mats Holmström, Karin Ehinger, Pernilla Sahlstrand Johnson och Johan Lundström.

COVID-19 and VTE - two studies with differing conclusions

Risk of Venous Thromboembolism in a Swedish Healthcare System During the COVID-19 Pandemic, a Retrospective Cross-Sectional Study. Medverkande: Matthias Jörg, Jens Wretborn, Michael von Schickfus,...

Covid-19 och graviditet

Covid 19 och graviditet, Medverkande: Olof Stephansson, Karin Pettersson och Lars Naver.

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion, Medverkande: Hans-Gustaf Ljunggren, Sara Gredmark-Russ, Marcus Buggert, Johan Sandberg, Anna Norrby-Teglund och Niklas Björkström.

Effekten av covid-19 på CKD-populationen

Välkommen till Svensk Njurmedicinsk förenings session om effekten av covid-19 på CKD-populationen och risker för dåligt vaccinsvar hos fr a dialyspatienter, njurtransplanterade samt i stadium CKD 5...

Trakeotomi vid covid 19 - Nationella Rekommendationer

Trakeotomi vid covid 19 - Nationella Rekommendationer. Medverkande: Katarina Hallén, Henrik Bergquist, Clara Svendberg Lind och Johan Hellgren.

SILF-podden Live - postcovid - vad är det egentligen?

Medverkande: Johan Tham, Fredrik Månsson, Per Åkesson, Anna Domeij och David Gyll.

Hudmanifestationer vid covid-19 infektion och vaccination

Medverkande: Amra Osmancevic, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

"Jag och covid-19"

Svensk Sjuksköterskeförening bidrar med en session om Covid-19 utifrån tre perspektiv. Medverkande: Eva Barkestad, Åsa Engström, Eva Åkerman och Oili Dahl.

Hur skapar vi en god laboratorieberedskap inför framtida pandemier?

Laboratorieberedskap inför framtida pandemier, Medverkande: Staffan Svärd, Mia Phillipson, Martin Sundqvist och Andreas Bråve.

Pandemin och folkhälsan

Pandemin och folkhälsa, Medverkande: Margareta Kristenson, Kyriaki Koskidou, Charlotte Nylander, Anna Sarkadi, Hampus Holmer och Stefan Swartling Peterson.

Kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19-pandemin

Kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19-pandemin, Medverkande: Aneel Banghu, Johanna Österberg, Per Myrelid, Irma Fredriksson och Linus Axelsson.

Kvalitetsregister för SARS-CoV-2 (covid-19)

Kvalitetsregister för SARS-CoV-2, Medverkande: Pontus Naucler, Sara Cajander och Kristoffer Strålin.

Lyckades sjukvården skydda de egna? Hur gick det för andra yrkesgrupper?

Lyckades sjukvården skydda de egna? Medverkande: Magnus Svartengren, Jonathan Lyström, Magnus Alderling, Anna-Carin Olin och Marta Kisiel.

Att i praktiken handla etiskt när evidens och erfarenhet brister

Medverkande: Magnus Isacson, Susanna Althini, Gunnar Carlgren, Mårten Lundén och Lars Bäcklund.

Välkommen till Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicins session

Medverkande: Kristian Borg, Wolfram Antepohl, Eva Sandvall, Kristina Huber, Richard Levi, Marika Möller och Katharina Stibrant-Sunnerhagen.

Välkommen till kandidat- och underläkarföreningens session under State of the Art Covid-19

Medverkande: Ola Winquist, Alicia Edin, Eric Åhlberg, Sixten Elén, Sara Tabari och Hanna Jerndal.

Intensivvård för Covid-19

Föreläsning med Michelle Chew, professor, överläkare, anestesi och intensivvård, Linköpings Universitetssjukhus.

12.00 - 13.00

Lunch

Välkommen och mötets öppnande (A1)

Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Tobias Alfvén, Anders Johansson, Martin Sundqvist och Karin Tegmark-Wisell.

13.30

Keynote 1 (K1)

Realising Real-time Research: Nextstrain & SARS-CoV-2. Medverkande: Emma Hodcroft, Jan Albert och Erik Alm.

Keynote 2 (K2)

Immunology of Covid and Long Covid, Medverkande: Danny Altman, Marcus Buggert och Magnus Rasmussen.

14.20 - 14.30

Paus

Seminarium 1 (S1)

Den danska strategin för diagnostik av covid-19. Medverkande: Kåre Mølbak, Magnus Lindh och Tobias Allander.

Seminarium 2 (S2)

Symtom och förlopp av covid-19 i olika faser av pandemin och av olika varianter av SARS-CoV-2-virus. Medverkande: Kristoffer Strålin, Soo Aleman och Magnus Gisslen.

Seminarium 3 (S3)

Luftburen smitta, Medverkande: Jakob Löndahl, Carl-Johan Fraenkel och Susanne Hammers Stiernstedt.

Seminarium 4 (S4)

Vår svenska erfarenhet av hyperinflammation hos barn efter covid-19 infektion, Medverkande: Anna Carin Horne, Anna Berggren och Olof Hertting.

15.00 - 15.30

Paus

Seminarium 5 (S5)

Immunmodulerande behandling vid covid-19. Medverkande: Jan-Inge Henter, Anders Sönnerborg och Gabriel Westman.

Seminarium 6 (S6)

Covid-19 -trombossjukdomar och koagulationspåverkan, Medverkande: Sofia Ekdahl och Margareta Holmström.

Seminarium 7 (S7)

Radiologisk uppföljning efter covid-19 - vad vet vi idag? Medverkande: Mats Lidén och Erika Fagman.

Seminarium 8 (S8)

Geriatrisk inneliggande vård av 4000 personer med covid-19: Data från Stockholm GeroCovid-studien. Medverkande: Maria Eriksdotter, Dorota Religa och Peter Nordström.

16.00 - 16.20

Paus

Muntliga föredrag (M2)

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunologi Medverkande: Sara Thuresson, Edvin Ingberg, Arvid Eden och Åsa Gylfe.

Muntliga föredrag (M3)

Tema: Klinik/behandling/komplikationer/vaccin/zoonoser, Medverkande: Ailiana Santosa, Christian Molnar, Henrik Bergqvist och Mia Furebring.

Muntliga föredrag (M4)

Tema: Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/övrigt, Medverkande: Katja Wyss, Ioannis Katsoularis, Carl Bonander och Lena Serrander.

17.00 - 17.10

Paus

Paneldiskussion Covid 19 och samhällsspridning (D1)

Paneldiskussion: Covid-19 i endemisk fas -vad gör vi då? (D1) Medverkande: Eva Melander, Magnus Isacson, Magnus Gisslén, Martin Sundqvist och Anders Johansson.

17.50

Sammanfattning och avslut (A2)

Sammanfattning och reflektioner kring dagen program, Medverkande:Martina Sansone, Fredrik Månsson och Lars-Magnus Andersson.

18.00

Slut

Programöversikt dag 2

Ta del av en översikt över det vetenskapliga programmet.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.