Programöversikt dag 1

Onsdagen den 24 november 2021

08.30

Välkommen och Inledning till medlemsföreningarnas och partners program (A0)

Välkommen och Inledning till medlemsföreningarnas och partners program, Medverkande: Tobias Alfvén, Ole Petter Ottersen, Lena Marcusson och Lars-Magnus Andersson.

09.00

Key insights and learnings from the first year of COVID-19 vaccination

Medverkande: Andreas Palmborg, Christian Lenz och Dr. Einav G. Levin.

10.00 - 10.20

Paus

Medlemsföreningarnas och sektionernas diskussionsforum (M1)

Parallella ”breakout sessions”, där medlemsföreningar och sektioner står för program.

”Lungfunktion efter covid-19 och intensivvård: Uppföljning av PRONMED-kohort på Akademiska Sjukhuset i Uppsala”

Lungfunktion efter svår COVID med IVA/IMA-vård, Medverkande: Cecilia Bredin och Emil Ekbom.

Behandling av luktsinnesförlust

Behandling av luktsinnesförlust, Medverkande: Jonas Olofsson, Mats Holmström, Karin Ehinger, Pernilla Sahlstrand Johnson och Johan Lundström.

COVID-19 and VTE - two studies with differing conclusions

Risk of Venous Thromboembolism in a Swedish Healthcare System During the COVID-19 Pandemic, a Retrospective Cross-Sectional Study. Medverkande: Matthias Jörg, Jens Wretborn, Michael von Schickfus,...

Covid-19 och graviditet

Covid 19 och graviditet, Medverkande: Olof Stephansson, Karin Pettersson och Lars Naver.

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion

Uppbyggnad av kunskap kring immunreaktioner vid SARS Cov-2 infektion, Medverkande: Hans-Gustaf Ljunggren, Sara Gredmark-Russ, Marcus Buggert, Johan Sandberg, Anna Norrby-Teglund och Niklas Björkström.

Effekten av covid-19 på CKD-populationen

Välkommen till Svensk Njurmedicinsk förenings session om effekten av covid-19 på CKD-populationen och risker för dåligt vaccinsvar hos fr a dialyspatienter, njurtransplanterade samt i stadium CKD 5...

Trakeotomi vid covid 19 - Nationella Rekommendationer

Trakeotomi vid covid 19 - Nationella Rekommendationer. Medverkande: Katarina Hallén, Henrik Bergquist, Clara Svendberg Lind och Johan Hellgren.

SILF-podden Live - postcovid - vad är det egentligen?

Medverkande: Johan Tham, Fredrik Månsson, Per Åkesson, Anna Domeij och David Gyll.

Hudmanifestationer vid covid-19 infektion och vaccination

Medverkande: Amra Osmancevic, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

"Jag och covid-19"

Svensk Sjuksköterskeförening bidrar med en session om Covid-19 utifrån tre perspektiv. Medverkande: Eva Barkestad, Åsa Engström, Eva Åkerman och Oili Dahl.

Hur skapar vi en god laboratorieberedskap inför framtida pandemier?

Laboratorieberedskap inför framtida pandemier, Medverkande: Staffan Svärd, Mia Phillipson, Martin Sundqvist och Andreas Bråve.

Pandemin och folkhälsan

Pandemin och folkhälsa, Medverkande: Margareta Kristenson, Kyriaki Koskidou, Charlotte Nylander, Anna Sarkadi, Hampus Holmer och Stefan Swartling Peterson.

Kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19-pandemin

Kirurgi och kirurgisk forskning under covid-19-pandemin, Medverkande: Aneel Banghu, Johanna Österberg, Per Myrelid, Irma Fredriksson och Linus Axelsson.

Kvalitetsregister för SARS-CoV-2 (covid-19)

Kvalitetsregister för SARS-CoV-2, Medverkande: Pontus Naucler, Sara Cajander och Kristoffer Strålin.

Lyckades sjukvården skydda de egna? Hur gick det för andra yrkesgrupper?

Lyckades sjukvården skydda de egna? Medverkande: Magnus Svartengren, Jonathan Lyström, Magnus Alderling, Anna-Carin Olin och Marta Kisiel.

Att i praktiken handla etiskt när evidens och erfarenhet brister

Medverkande: Magnus Isacson, Susanna Althini, Gunnar Carlgren, Mårten Lundén och Lars Bäcklund.

Välkommen till Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicins session

Medverkande: Kristian Borg, Wolfram Antepohl, Eva Sandvall, Kristina Huber, Richard Levi, Marika Möller och Katharina Stibrant-Sunnerhagen.

Välkommen till kandidat- och underläkarföreningens session under State of the Art Covid-19

Medverkande: Ola Winquist, Alicia Edin, Eric Åhlberg, Sixten Elén, Sara Tabari och Hanna Jerndal.

Intensivvård för Covid-19

Föreläsning med Michelle Chew, professor, överläkare, anestesi och intensivvård, Linköpings Universitetssjukhus.

12.00 - 13.00

Lunch

Välkommen och mötets öppnande (A1)

Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Tobias Alfvén, Anders Johansson, Martin Sundqvist och Karin Tegmark-Wisell.

13.30

Keynote 1 (K1)

Realising Real-time Research: Nextstrain & SARS-CoV-2. Medverkande: Emma Hodcroft, Jan Albert och Erik Alm.

Keynote 2 (K2)

Immunology of Covid and Long Covid, Medverkande: Danny Altman, Marcus Buggert och Magnus Rasmussen.

14.20 - 14.30

Paus

Seminarium 1 (S1)

Den danska strategin för diagnostik av covid-19. Medverkande: Kåre Mølbak, Magnus Lindh och Tobias Allander.

Seminarium 2 (S2)

Symtom och förlopp av covid-19 i olika faser av pandemin och av olika varianter av SARS-CoV-2-virus. Medverkande: Kristoffer Strålin, Soo Aleman och Magnus Gisslen.

Seminarium 3 (S3)

Luftburen smitta, Medverkande: Jakob Löndahl, Carl-Johan Fraenkel och Susanne Hammers Stiernstedt.

Seminarium 4 (S4)

Vår svenska erfarenhet av hyperinflammation hos barn efter covid-19 infektion, Medverkande: Anna Carin Horne, Anna Berggren och Olof Hertting.

15.00 - 15.30

Paus

Seminarium 5 (S5)

Immunmodulerande behandling vid covid-19. Medverkande: Jan-Inge Henter, Anders Sönnerborg och Gabriel Westman.

Seminarium 6 (S6)

Covid-19 -trombossjukdomar och koagulationspåverkan, Medverkande: Sofia Ekdahl och Margareta Holmström.

Seminarium 7 (S7)

Radiologisk uppföljning efter covid-19 - vad vet vi idag? Medverkande: Mats Lidén och Erika Fagman.

Seminarium 8 (S8)

Geriatrisk inneliggande vård av 4000 personer med covid-19: Data från Stockholm GeroCovid-studien. Medverkande: Maria Eriksdotter, Dorota Religa och Peter Nordström.

16.00 - 16.20

Paus

Muntliga föredrag (M2)

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunologi Medverkande: Sara Thuresson, Edvin Ingberg, Arvid Eden och Åsa Gylfe.

Muntliga föredrag (M3)

Tema: Klinik/behandling/komplikationer/vaccin/zoonoser, Medverkande: Ailiana Santosa, Christian Molnar, Henrik Bergqvist och Mia Furebring.

Muntliga föredrag (M4)

Tema: Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/övrigt, Medverkande: Katja Wyss, Ioannis Katsoularis, Carl Bonander och Lena Serrander.

17.00 - 17.10

Paus

Paneldiskussion Covid 19 och samhällsspridning (D1)

Paneldiskussion: Covid-19 i endemisk fas -vad gör vi då? (D1) Medverkande: Eva Melander, Magnus Isacson, Magnus Gisslén, Martin Sundqvist och Anders Johansson.

17.50

Sammanfattning och avslut (A2)

Sammanfattning och reflektioner kring dagen program, Medverkande:Martina Sansone, Fredrik Månsson och Lars-Magnus Andersson.

18.00

Slut

Programöversikt dag 2

Ta del av en översikt över det vetenskapliga programmet.