Programöversikt dag 1

Tisdagen den 15 december 2020

12.30

Välkommen och mötets öppnande (A1)

Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Tobias Alfvén, Anders Johansson, Martin Sundqvist och Hedvig Glans.

13.00

Keynote 1 (K1)

Virological features and epidemiology of SARS-CoV-2, Medverkande: Marion Koopmans, Åsa Gylfe och Jan Albert.

Keynote 2 (K2)

Covid-pathogenesis explained, Medverkande: Peter Pickkers, Magnus Rasmussen och Sara Cajander.

13.50 PAUS

14.00

Seminarium 1 (S1)

Diagnostik av pågående eller tidigare covid-19, Medverkande: Olli Vapalahti, Magnus Lindh och Lena Serrander.

Seminarium 2 (S2)

Symtom och förlopp av covid-19, Medverkande: Åse Balkhed Östholm, Katarina Niward, Soo Aleman och Kristoffer Strålin

Seminarium 3 (S3)

Smittvägar och skyddsåtgärder i sjukvården, Medverkande: Ulf Karlsson, Birgitta Lytsy och Martina Sansone.

Seminarium 4 (S4)

Age, frailty and comorbidity as prognostic factors for short-term outcomes in patients with COVID-19 in geriatric care, Medverkande: Dorota Religa, Carina Metzner och Anne Ekdahl.

14.30 PAUS

14.40

Seminarium 5 (S5)

Antikroppssvar och T-cellsimmunitet vid covid-19, Medverkande: Tomas Bergström, Magnus Gisslén, Susanna Leach och Marcus Buggert.

Seminarium 6 (S6)

Kardiovaskuär trombos- covid’s onda ansikte? Medverkande: Mika Skeppholm, Stefan James och Karl Henrik Grinnemo.

Seminarium 7 (S7)

Kvarstående symtom efter covid19: Hur vanligt är det och hur skall det följas upp? Medverkande: Judith Bruchfeld, Fredrik Månsson och Malin Nygren-Bonnier.

Seminarium 8 (S8)

Hyperinflammation vid covid19 hos barn, vad vet vi? Medverkande: Anna Carin Horne, Anna Berggren samt Olof Hertting.

15.10 PAUS

15.2O

Muntliga föredrag (M1)

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunolog

Muntliga föredrag (M2)

Tema: Klinik/behandling/komplikationer

Muntliga föredrag (M3)

Tema: Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/övrigt

16.10

Paneldiskussion Covid 19 vetenskapsjournalistik (D1)

Medias roll och professionens ansvar under pandemin, Medverkande:Amina Manzoor, Ulrika Björkstén, Pär Gunnarsson, Johan von Schreeb, Jan Albert och Soo Aleman.

16.50

Sammanfattning och avslut

Reflektioner kring dagens program, Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Åsa Gylfe och Fredrik Månsson.

17.00 SLUT

Programöversikt

Ta del av en översikt över det vetenskapliga programmet.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.