Programöversikt dag 1

Tisdagen den 15 december 2020

12.30

Välkommen och mötets öppnande (A1)

Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Tobias Alfvén, Anders Johansson, Martin Sundqvist, Hedvig Glans och Bjørn Morten Hofmann.

13.00

Keynote 1 (K1)

Virological features and epidemiology of SARS-CoV-2, Medverkande: Marion Koopmans, Åsa Gylfe och Jan Albert.

Keynote 2 (K2)

Covid-pathogenesis explained, Medverkande: Peter Pickkers, Magnus Rasmussen och Sara Cajander.

13.50 PAUS

14.00

Seminarium 1 (S1)

Diagnostik av pågående eller tidigare covid-19, Medverkande: Olli Vapalahti, Magnus Lindh och Lena Serrander.

Seminarium 2 (S2)

Symtom och förlopp av covid-19, Medverkande: Åse Balkhed Östholm, Katarina Niward, Soo Aleman och Kristoffer Strålin

Seminarium 3 (S3)

Smittvägar och skyddsåtgärder i sjukvården, Medverkande: Ulf Karlsson, Birgitta Lytsy och Martina Sansone.

Seminarium 4 (S4)

Age, frailty and comorbidity as prognostic factors for short-term outcomes in patients with COVID-19 in geriatric care, Medverkande: Dorota Religa, Carina Metzner och Anne Ekdahl.

14.30 PAUS

14.40

Seminarium 5 (S5)

Antikroppssvar och T-cellsimmunitet vid covid-19, Medverkande: Tomas Bergström, Magnus Gisslén, Susanna Leach och Marcus Buggert.

Seminarium 6 (S6)

Kardiovaskuär trombos- covid’s onda ansikte? Medverkande: Mika Skeppholm, Stefan James och Karl Henrik Grinnemo.

Seminarium 7 (S7)

Kvarstående symtom efter covid19: Hur vanligt är det och hur skall det följas upp? Medverkande: Judith Bruchfeld, Fredrik Månsson och Malin Nygren-Bonnier.

Seminarium 8 (S8)

Hyperinflammation vid covid19 hos barn, vad vet vi? Medverkande: Anna Carin Horne, Anna Berggren samt Olof Hertting.

15.10 PAUS

15.2O

Muntliga föredrag (M1)

Tema: Virologi/diagnostik/patogenes/immunolog, Medverkande: Emmi Andersson, Eric Herlenius, Edvin Ingberg och Jaap Van Der Heijden.

Muntliga föredrag (M2)

Tema: Klinik/behandling/komplikationer, Medverkande: Mia Furebring, Olof Stephansson, Sandra Jonmarker och Adam Linder.

Muntliga föredrag (M3)

Tema: Epidemiologi/smittspridning/samhällseffekter/övrigt, Medverkande: Carl-Johan Fraenkel, Anders F. Johansson, Malin Alsved och Sofia Myhrman.

Venös tromboembolism och Covid-19

Företagssponsrat symposium med fokus på behandlingsrational och kliniska patientfall. Medverkande: Sofia Ekdahl, Johan Elf, Stefan James och Anna Lindström.

16.10

Paneldiskussion Covid-19 vetenskapsjournalistik (D1)

Medias roll och professionens ansvar under pandemin, Medverkande: Amina Manzoor, Ulrika Björkstén, Pär Gunnarsson, Johan von Schreeb, Jan Albert och Soo Aleman.

16.50

Sammanfattning och avslut

Reflektioner kring dagens program, Medverkande: Lars-Magnus Andersson, Åsa Gylfe och Fredrik Månsson.

17.00 SLUT

Programöversikt dag 2

Ta del av en översikt över det vetenskapliga programmet.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.