Pfizer - huvudsponsor

Pfizer är ett av världens största läkemedelsföretag, och vår stora drivkraft är att hjälpa människor till ett friskare och längre liv. Det gör vi genom att forska fram och tillverka nya läkemedel. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Våra viktigaste forskningsområden:
Immunologi och inflammation
Kardiovaskulära och metabola sjukdomar
Smärta
Onkologi
Vacciner
Sällsynta sjukdomar
Biosimilarer

Kort om Pfizers verksamhet:
Grundades i USA 1849 och är idag ett av världens ledande läkemedelsbolag.
Har huvudkontoret i New York, USA.
Har mer än 88 000 medarbetare i hela världen (2019)
Pfizers produkter finns tillgängliga i cirka 125 länder.
Har forskningscentra i Asien, Europa och Nordamerika.
Har ca 250 forskningssamarbeten med universitet och industri.
Erbjuder produkter inom en unik bredd av behandlingsområden.
År 2019 uppgick försäljningen till 52 miljarder USD.
År 2019 investerade Pfizer drygt 8,6 miljarder USD i forskning och utveckling.
Har 42 produktionsanläggningar i världen, varav en i Strängnäs i Sverige.

Pfizer i Sverige
Pfizer är idag den största leverantören av medicinska behandlingar i Sverige. Med cirka 125 läkemedel och vacciner hjälper vi patienter i alla skeden av livet. Pfizer både förebygger sjukdom genom vaccination, och behandlar allt från örsprång till hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Pfizer etablerades i Sverige 1954 och är idag den största leverantören av medicinska behandlingar till sjukvård och patienter i Sverige.
Har cirka 125 läkemedel och vacciner på den svenska marknaden.
Har drygt 400 medarbetare i Sverige (2020).
Har flera forskningssamarbeten med akademi och företag.
Tillverkar biologiska läkemedel i vår högteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs, och exporterar dem till hela världen.
Har svenska rötter. Pfizer etablerade sig i Sverige 1954, men våra svenska rötter sträcker sig betydligt längre tillbaka tack vare det svenska läkemedelsbolaget Pharmacia, som grundades i Stockholm 1911 och som Pfizer förvärvade 2003.

Kliniska studier i Sverige
Pfizer forskar hela tiden fram nya läkemedel i samarbete med den svenska sjukvården. Svenska kliniker medverkar i studier inom alla Pfizers terapiområden. Just nu 20 studier på 56 kliniker.
Marknadsbolaget i Stockholm

På vårt marknadsbolag i Silverdal arbetar cirka 150 personer med information och uppföljning kring våra läkemedel och behandlingsområden. Som ledande läkemedelsföretag vill vi inte bara säkerställa tillgången till effektiva läkemedel och kunskapen kring mediciner och sjukdomar – utan också bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård i Sverige.
Tillverkningsanläggningen i Strängnäs

På Pfizers tillverkningsanläggning i Strängnäs arbetar cirka 300 personer. Här finns Sveriges största kommersiella bioteknologiska tillverkningsenhet av farmaceutisk aktiv substans. Vår anläggning är en av Sveriges mest avancerade biotech-anläggningar och har vunnit priser för sina arbetsprocesser.