MSD - utställare

MSD strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon.

MSD är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som funnits i över 130 år. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vi finns i över 140 länder, har totalt 74 000 anställda globalt. I Sverige är vi cirka 140 medarbetare och vårt kontor ligger i Hagastaden i Stockholm.

Vi arbetar för att rädda och förbättra liv runt om i världen genom att forska och ta fram läkemedel och vacciner inom områden där ett tydligt medicinskt behov finns - och se till att de är tillgängliga för patienter som behöver dem.

Vi stöder policyer som främjar patienternas intressen, förbättrar folkhälsan och främjar tillgången till läkemedel och innovationer.

Vi tar ställning, kommunicerar öppet och söker samarbeten med dem som delar vårt engagemang för en jämlik, god, effektiv och forskningsintensiv hälso- och sjukvård i Sverige.