SLS medlemsföreningar och sektioner - var med och bidra under State of the Art Covid-19

Medverka under Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga möte ”State of the Art Covid-19” den 24–25 november 2021

Under ”State of the Art Covid-19” 2021 erbjuder SLS alla sina medlemsföreningar och sektioner  att medverka med eget program och/eller som utställare. På så sätt blir ”State of the Art Covid-19” en plattform för summering av kunskapsläget över specialitetsgränserna. Förra årets möte blev en succé med över 1 600 deltagare.

Den 24e november kl. 10.20-12.00 finns det under mötet en tid dedikerad till SLS medlemsföreningar och sektioner för att bidra med program. Läs mer om programmet här: https://www.sls.se/state-of-the-art-covid-19/vetenskapligt-program/
Som medlemsförening och sektion i Svenska Läkaresällskapet finns det även möjlighet att under ”State of the Art Covid-19” fritt disponera en digital utställarmonter. Ett utmärkt tillfälle att dela med sin specialitets unika kunskap om Covid-19, men även att lyfta och presentera sin egen förening.

Varmt välkomna att bidra!


Bästa hälsningar
Lars-Magnus Andersson, ordförande för Svenska Infektionsläkarföreningen, ordförande för organisationskommittén ”State of the Art Covid-19”
Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet
Per Johansson, kanslichef Svenska Läkaresällskapet
Sophie Palmquist-Klockhoff, projektledare Svenska Läkaresällskapet