Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad.

Svenska Läkaresällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening samarbetar i många olika frågor, särskilt när det gäller vikten av teamet. Därför är det med stor glädje som vi kan meddela att Svensk Sjuksköterskeförening går in som partner i vårt vetenskapliga möte om Covid-19.

Pandemin har påverkat alla som arbetar i hälso- och sjukvården och vikten av att samarbeta i team är avgörande. Svensk sjuksköterskeförening kommer att medverka i det vetenskapliga programmet och vi välkomnar alla sveriges sjuksköterskor till mötet.

Om Svensk Sjuksköterskeförening
Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad - i forskning, etik, utbildning och kvalitet - för patientens-, vårdens- och hela samhällets bästa.

Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

Svensk sjuksköterskeförening är partipolitiskt obunden. Föreningen bildades 1910 och har i dag cirka 55 000 medlemmar.

Alla legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor som har en legitimation från sitt hemland men ännu inte fått svensk legitimation kan ansöka om medlemskap.