Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt, främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Genom att vara en positiv kraft för djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet bidrar SVA till de globala målen och en hållbar utveckling. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet.

Film om SVA:
https://www.youtube.com/watch?v=DiehSenQp8k