Örebro universitet

Institutionen för medicinska vetenskaper.

I dag rankas Örebro universitet bland de 400 främsta i världen enligt Times Higher Education 2021. En nära koppling mellan utbildning, forskning och samverkan är utgångspunkten för hela verksamheten. Här finns en lång rad attraktiva professionsutbildningar, som till exempel läkare, psykolog, jurist och civilingenjör. Örebro universitetet har en stark forskning inom medicin, psykologi, miljövetenskap och datavetenskap.

 

Institutionen för medicinska vetenskaper
Den medicinska forskningen är huvudsakligen patientnära och innefattar studier av vanliga sjukdomstillstånd, med fokus på allt från genetiska och molekylära aspekter till patofysiologi, symptom och behandling. Här finns flera starka forskningsmiljöer.

Hos oss bedrivs Sveriges nyaste läkarprogram sedan 2011. På avancerad nivå ger vi internationellt mastersprogram i biomedicin, i nära samarbete med våra aktiva forskargrupper. Vi utbildar blivande forskare i vår stimulerande miljö.

Läs mer