Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Sveriges största privata forskningsfinansiär.

Sveriges största privata forskningsfinansiär.

I huvudsak stödjer Stiftelsen grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslag delas framför allt ut inom två huvudkategorier: forskningsprojekt och individstöd. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Stiftelsen delar för närvarande ut närmare 2 miljarder kronor årligen och är en av Europas största privata forskningsfinansiärer.

Läs mer