Samarbetspartners

Stolta samarbetspartners till "State of the Art Covid-19".

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet huvudpartner till State of the Art Covid-19.
Ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Sveriges största privata forskningsfinansiär.

Linköpings universitet
Ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas

Lunds universitet
Ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar

Sahlgrenska akademin
Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.

SciLifeLab
Science for Life Laboratory is an institution for the advancement of molecular biosciences in Sweden.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt, främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö med diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

Svensk sjuksköterskeförening
Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad.

Sveriges Läkarförbund
Den medicinska professionens organisation.

Umeå universitet
Medicinska fakulteten – forskning, forskarutbildning och utbildning inom medicin, biomedicin, tandvård, vård och hälsa.

Uppsala universitetet
Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

Örebro universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper.