Utställning och samarbetspartners

Välkommen som sponsor och utställare under “State of the Art Covid-19” - Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19

För andra året i rad den 24-25 november 2021 arrangerar Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med SLS föreningar och partners "State of the Art Covid-19”.  Förra årets möte blev en stor framgång med över 1600 deltagare och närmare 100 internationella och nationella experter, forskare samt företrädare för regeringen, myndigheter och media som medverkade i programmet.

Nu erbjuder vi en unik möjlighet för företag verksamma inom hälso- och sjukvården att vara en del av mötet som sponsor eller utställare.

”State of the Art Covid-19” är Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19 och är helt digitalt. Under två dagar sammanfattar vi kunskapsläget med keynote-föreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Programmet kommer att innefatta mer basal vetenskap vad gäller immunologi, patogenes och epidemiologi samt inkludera andra patogener med potential att orsaka stora utbrott eller ohälsa (s.k. Emerging Infections) samt diskussioner kring organiseringen av hälso- och sjukvården under kriser.

 ”State of the Art Covid-19” vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården och är även en plattform för att presentera forsknings- och utvecklingsprojekt från svenska forskargrupper. 

Nu finns det möjlighet att som sponsor eller utställare vara en del av Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19:

Huvudsponsor:

 • Möjlighet att vara en del av huvudprogrammet och hålla ett företagssponsrat symposium
 • Synlighet med logo i kommunikation kring mötet
 • Synlighet i pauser och under hela mötets gång via mötets streemingtjänst
 • ”Utställningsyta” med möjlighet till chatfunktion med deltagarna, videomöten, presentation av olika typer (broschyrer, bilder, filmer)
 • Stående ”breakout rooms” med möjlighet att bjuda in Sveriges läkare till diskussion och dialog
 • 10 st fria platser samt fria platser för monterpersonal
 • Listad som huvudsponsor i programmet och på mötets hemsida

Sponsor:

 • Möjlighet att hålla ett företagssponsrat symposium samtidigt som SLS föreningar och sektionerna håller sina program
 • Synlighet med logo i kommunikation kring mötet
 • ”Utställningsyta” med möjlighet till chatfunktion med deltagarna, videomöten, presentation av olika typer (broschyrer, bilder, filmer)
 • 5 st fria platser samt fria platser för monterpersonal.
 • Listad som sponsor i programmet och på mötets hemsida.

Utställare:

 • Synlighet med logo i kommunikation kring mötet
 • ”Utställningsyta” med möjlighet till chatfunktion med deltagarna, videomöten, presentation av olika typer (broschyrer, bilder, filmer)
 • Fria platser för monterpersonal
 • Listad som utställare i programmet och på mötets hemsida

För frågor kontakta:

Sophie Palmqvist-Klockhoff
Projektledare Svenska Läkaresällskapet
sophie.palmquist-klockhoff@sls.se