Tematidning "State of the Art Covid-19"

Svenska Läkaresällskapets tematidning "State of the Art Covid-19" distribueras till Sveriges läkare som bilaga till Läkartidningen Nr 41–42 2021. Ta del av intervjuer, program och medverkande.