Vi måste orka en andra våg

Katri Olsson, sjuksköterska (blivande specialistsjuksköterska inom Infektionssjukvård) Sahlgrenska.

Vilken roll har du haft under pandemin?
Jag har arbetat som sjuksköterska på vårdavdelning på infektionskliniken i Göteborg.

Vilka anser du är pandemins största utmaningar?
I den kliniska vardagen är det en stor utmaning att ge våra patienter god, jämlik omvårdnad trots stor arbetsbelastning samt de skyddskläder vi använder. Skyddskläderna skapar en distans mellan patient och vårdgivare. Det är en utmaning att förmedla trygghet, särskilt hos patienter med nedsatt kognitiv förmåga. Vi har också en utmaning i att ge värdig palliativ vård med tanke på de restriktioner vi haft. Vårdpersonal har även ett stort ansvar i kommunikationen mellan patient och anhöriga och att löpande informera anhöriga.

Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser för att klara dessa
utmaningar?
Personalens stora engagemang och energi. Både ordinarie avdelningspersonal och all ny personal från bemanning och övriga avdelningar. Nära samarbete med närmsta chef. På min avdelning har vi under våren haft dagliga avstämningar där vi fått aktuell information och haft möjlighet att diskutera rutiner och riktlinjer. Detta har skapat en känsla av trygghet i personalgruppen.

Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?
Jag har lärt mig mycket om min egen och mina kollegors kapacitet. Vi har arbetat väldigt intensivt tillsammans och det har varit en fin upplevelse att dela det med varandra.

Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra av pandemin?
Vi har lärt oss otroligt mycket, både om hur vi kliniskt arbetar med patienterna, men även vilka rutiner vi ska ha för att minska smittspridning. En fördel nu när patientantalen ökar igen är att vi har träffat de här patienterna tidigare och vet hur vi ska vårda dem.

Vilka utmaningar anser du är viktiga att redan nu adressera när det gäller pandemins påverkan på hälso- och sjukvården?
Personalfrågan. Det är otroligt viktigt att personalen orkar en ny våg med ökad arbetsbelastning efter en tuff vår.

Har pandemin även inneburit några möjligheter? Hur kan dessa möjligheter tas till vara?
Att det är möjligt med en snabbare beslutsgång i både stort och smått.

Vad anser du att hälso- och sjukvårdens beslutsfattare ska dra för lärdomar av pandemin?
Vikten av en god personalpolitik. Det har blivit extremt tydligt hur viktigt det är med personal med rätt utbildning på rätt plats. De behöver incitament att stanna kvar.

Vi måste orka en andra våg

Katri Olsson, sjuksköterska (blivande specialistsjuksköterska inom Infektionssjukvård) Sahlgrenska.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.