Bra ledarskap är essentiellt

Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin, Karolinska Institutet.

Vilken roll har du haft under pandemin?
Jag är forskare på KI och har tagit fram covid-kurser för Socialstyrelsen samt bidragit med katastrofmedicinsk expertis till Socialstyrelsen och region Stockholm. Är utsänd av WHO till Libanon för att stärka Covidvården sedan augusti.

Vilka anser du är pandemins största utmaningar?

 • Ställa om vården för att hantera många IVA-fall
 • Balansera insatserna mellan direkta och indirekta hälsoeffekter
 • Vinna och upprätthålla befolkningens förtroende
 • Hur får man människor att ändra på sitt beteende?
 • Brist på skyddsutrustning


Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser för att klara dessa utmaningar?

 • Att vården själva fått organisera omställningen
 • Att onödiga dokumentation försvann, kortare beslutsgångar


Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?

 • Sverige kan drabbas av katastrofer
 • Det jag lärt mig från globala katastrofer gäller även i Sverige
 • Det går att ställa om
 • Många har uppfattningar men få har erfarenhet och kunskap att leda


Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra av pandemin?

 • Det går att ställa om men det har ett pris. Man bör bedöma vad som kan rationaliseras bort i pre-covid vården inklusive mängder av onödiga rutiner och dokumentation
 • Behov av planering och katastrofmedicinskt tänk och övningar
 • Att det krävs tydliga policy som är realistiska för att bibehålla den vanliga  vården
 • Det är personalen det handlar om och de måste skyddas och stöttas, bra ledarskap är essentiellt


Vilka utmaningar anser du är viktiga att redan nu adressera när det gäller pandemins påverkan på hälso- och sjukvården?

Mer makt till de som genomför arbetet på golvet!


MISSA INTE!
Panelsamtal om covid-19 och vetenskapsjournalistik den 15 december kl. 16.10
Titel: Medias roll och professionens ansvar under pandemin
Moderator: Tobias Alfvén, ordf Svenska Läkaresällskapet
Medverkande: Amina Manzoor, medicinreporter, Dagens Nyheter, Ulrika Björkstén, redaktionschef, Vetenskapsradion, Pär Gunnarsson, chefredaktör, Läkartidningen, Johan von Schreeb, Karolinska Institutet, Jan Albert, Karolinska Institutet, Soo Aleman, Karolinska Universitetssjukhuset.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.