Samarbete är otroligt viktigt

Henriettæ Ståhlbrandt, ordförande för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi.

Vilken roll har du haft under pandemin?
I mitt vardagsjobb som biträdande verksamhetschef på länsövergripande röntgenkliniken i region Jönköping har det inneburit att kunna utföra radiologi med största säkerhet för både patienter  och personal. Utöver det har jag varit ordförande för Svensk Förening för Medicinsk Radiologi som verkar på ett nationellt plan för att sprida kunskap och riktlinjer inom radiologi.

Vilka anser du är pandemins största utmaningar?
I min yrkesutövande roll tycker jag den största utmaningen har varit att sålla bland all information, för att få fram den som är mest vetenskaplig och därmed värd att sprida, och sedan paketera den i olika format för att nå så många som behöver informationen som möjligt.

Vad anser du har varit särskilt viktiga insatser för att klara dessa
utmaningar?
Vi har provat att använda nya medier för att sprida kunskap, såsom webbinarier via Svenska Läkaresällskapet. Det är viktigt att få till ett informationsutbyte mellan olika kliniker i Sverige, så att vi kan lära oss av varandra.

Vilka personliga lärdomar har du dragit av pandemin?
Samarbete, båda inom den egna specialiteten i Sverige, och mellan olika specialiteter, är otroligt viktigt. Och vi kan när vi måste!

Vilka lärdomar anser du att hälso- och sjukvården kan dra av pandemin?
Det är viktigt att vården baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, och leds av personer som förstår vad det innebär.

Vilka utmaningar anser du är viktiga att redan nu adressera när det gäller pandemins påverkan på hälso- och sjukvården?
Även när man är mitt uppe i vad man tror är pandemins centrum behöver man avsätta tid eller personer för att tänka på det som komma skall - den vård man för tillfället skjuter upp, och vilken eftervård och rehabilitering de patienter som drabbats av pandemin behöver framöver. Det är viktigt att man belyser detta även på högre ledningsnivåer.

Har pandemin även inneburit några möjligheter?
Vi har fått möjligheter att snabbt kunna ställa om till mer digitala arbetssätt, något som skulle tagit mycket längre tid om vi inte var tvingade till detta på grund av pandemin.

Vad anser du att hälso- och sjukvårdens beslutsfattare ska dra för
lärdomar av pandemin?
Det är aldrig för dyrt att förbereda för pandemier, varken utrustningsmässigt eller tankemässigt.

MISSA INTE!
Seminarium med tema radiologi den 16 december kl. 14.00
Titel Visuell scoring av CT förutsäger vårdförloppet hos covid-19-patienter med behov av sjukhusvård
Föreläsare Mats Lidén, Röntgenkliniken Örebro och Örebro universitet
Moderator Henriettæ Ståhlbrandt, Höglandssjukhuset Eksjö
Expert Lennart Blomqvist, Karolinska Universitetssjukhuset

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.