“Tiderna kräver vetenskaplig stringens”

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén.

Efter snart två år med covid-19-pandemin upplever hälso- och sjukvården, beslutsfattare och myndigheter en kunskaps-och informationsexplosion. Epidemiologi, samhällssmitta och vaccinationer i kombination med spekulationer om vad som är rätt och fel åtgärder, har fått historiskt stort utrymme både i media och i människors tankar och liv. Stora mängder studier och ny information ställer läkare och annan vårdpersonal inför nya – och ofta gemensamma frågeställningar. Det är bakgrunden till att Svenska Läkaresällskapet (SLS) för andra året arrangerar det vetenskapliga mötet ”State of the Art covid-19” tillsammans med partners den 24–25 november.

– Covid-19 visade tidigt att det inte är en fråga för en enskild specialitet att hantera. En mängd svensk och internationell forskning med olika infallsvinklar på covid-19 kom ut kort tid efter utbrottet och har fortsatt komma under pandemin. Oavsett specialitet upptäckte vi tidigt att det fanns
ett stort behov för läkare att gemensamt diskutera kunskapsläget för covid-19 och konsekvenserna för det dagliga arbetet, säger Tobias Alfvén, ordförande för SLS.

Tack vare Läkaresällskapets samling av specialiteter genom medlemsföreningar och sektioner, togs tidigt under pandemin initiativ till covid-19-webinarier inom SLS. De mynnade sedan ut i ett nationellt vård-
program för covid-19 och det första vetenskapliga mötet, State of the Art covid-19, i november förra året.

Det fanns ett tydligt behov för att mer kondenserat samlas kring forskningsläget och olika erfarenheter av covid-19 i hälso- och sjukvården, menar Tobias Alfvén.

– Vi visste inte då hur det digitala formatet skulle falla ut, men det visade sig fungera väldigt bra med mycket interaktion och bra diskussioner. Rent praktiskt var det lättare för många kollegor att få ledigt för digitala möten och att det även fanns möjlighet att ta del av inspelade seminarier som fanns tillgängliga tre månader efter mötet.  

De utvärderingar som gjorts är övervägande positiva. En uttryckt önskan, som årets möte kommer att tillgodose, är fler internationella respektive multidisciplinära inslag. Målgrupp för mötet är svensk hälso- och sjukvård med fokus på läkare, men även sjuksköterskor och de som arbetar inom
labb, fysioterapi och andra professioner inom vården.

   – En av de stora frågorna som hänger tungt i luften i år är vad som händer med smittspridningen framöver och vilka konsekvenser olika politiska beslut får. Och vad vi kan lära oss från världen utanför Sverige. Förra året var munskydden den stora frågan. I dag finns så mycket mer kunskap inom så många områden som vi kan sammanfatta.

Med tanke på risken för ”infodemi” är det enligt Tobias Alfvén otroligt viktigt att hälso- och sjukvården delar med sig av vetenskapligt baserad kunskap som genomgått kvalitetskontroll.

– I dessa tider är vetenskaplig stringens extremt viktig och att det  finns utrymme att  respektfullt diskutera  vetenskap över gränserna.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Text: Ulrica Segersten Foto: Jaana Logren Bergqvist