Medverkande

State of the Art Covid-19 samlade nationella och internationella experter till Sveriges största möte om covid-19 - Stort tack till alla medverkande!

Amra Osmancevic, Docent, Universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Andreas Bråve,
Utredare, Beredskap och Internationella frågor, Folkhälsomyndigheten
Andreas Palmborg, M.Sc. Medical Lead Pfizer Vaccines Sweden
Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa och sekretariatetschef för Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response
Aneel Banghu
, MBChB, FRCS, PhD, Institute of Cancer and Genomic Sciences, University of Birmingham
Ann Söderström
, Sjukhuschef, f.d. Hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet    
Anna Berggren, Barnläkare, vetenskaplig sekreterare Svensk Barninfektionsförening
Anna Carin Horne, MD, PhD, Biträdande överläkare, Barncancerforsknings enheten, KBH
Anna-Carin Olin, Professor överläkare, Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Anna Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet
Anna Norrby-Teglund, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Anna Sarkadi, professor, UU
Anders Johansson, Ordförande Svenska Hygienläkarföreningen    
Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa och sekretariatetschef för Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response
Anders Sönnerborg, Professor, ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset   
Anders Wallensten, Bitr. statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten   
Ann Lindberg, Generaldirektör, professor, Statens veterinärmedicinska anstalt   
Anna Berggren, Barnläkare, vetenskaplig sekreterare Svensk Barninfektionsförening
Anne-Marie Fors Connolly, MIMS clinical research fellow, Universitets-ST i Klinisk Mikrobiologi, MD PhD, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet & Laboratoriemedicin, Region Västerbotten
Arvid Edén, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Björn Landström, Chef på Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling. Allmänläkare Tidans vårdcentral sen trettiofem år. Medlem i SFAMs forskningsråd.    
Carl-Johan Fraenkel, Överläkare och specialist i infektionsmedicin och vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus.    
Catharina Ihre Lundgren, Vice ordförande Svenska Läkarresällskapet
Cecilia Bredin, Verksamhetschef Medicinsk Enhet Lung-och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Cecilia Ahlström-Emanuelsson, överläkare, Md PhD, Lunds universitet
Charlotte Nylander, Barnhälsovårdsöverläkare, Region Sörmland
Christian Lenz, MD, PhD, MSc (Pharm Med), Senior Medical Director Vaccines, Pfizer Vaccines, Germany
Clara Lehmann, Professor, German Center for Infection Research, University of Cologne, Germany
Daniel Sandström, Litterär chef på Albert Bonniers Förlag
Danny Altman, Professor, Imperial College
Dominic Mellor, Professor of Epidemiology and Veterinary Public Health, University of Glasgow, EPIC Centre of Expertise on Animal Disease Outbreaks and Public Health England    
Dorota Religa, Professor i geriatrik, Överläkare, Karolinska Institutet /Karolinska University Hospital    
Emma Hodcroft, PhD, Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern
Emma Larsson, Specialistläkare, Docent, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhus Solna    
Emil Ekbom, Specialist i lungsjukdomar,  Lung- och Allergisjukdomar, HLFYS, Akademiska sjukhuset i Uppsala Doktorand, IMV, Uppsala Universitet
Einav G. Levin, Infection Prevention and Control Unit, Sheba Medical Center Tel Hashome, Israel
Erik Alm, Dr. PhD. Principal Expert Applied Molecular Epidemiology, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Erik Hansson, Doktorand, ST-läkare Allmänmedicin,Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet; Vårdcentralen Arlöv, Region Skåne
Erika Fagman, PhD, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Eva Barkestad, Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård.
Eva Melander, Ordförande Smittskyddsläkareföreningen
Eva Åkerman, Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, med dok. Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion PMI, Karolinska Institut, NVS
Fredrik Hammarskjöld, Överläkare, Docent, Operations- och Intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping  
Fredrik Månsson, Senior consultant, Skåne University Hospital, Malmö  
Frida Meyer, Överläkare Enheten för prehospital vård/akutkliniken universitetssjukhuset Linköping    
Gabriel Westman, Docent, VO Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, VO Tillstånd, Läkemedelsverket   
Gunnar Carlgren, Specialist i allmänmedicin, SFAM:s fortbildningsprojekt och Region Östergötland
Hampus Holmer, PhD, KI, Vice ordförande SFSF
Hans-Gustaf Ljunggren, Professor, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Helena Hervius-Askling, Överläkare infektionssjukdomar/Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp vaccin, ME Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och Inst för Medicin Solna Karolinska Institutet    
Henrik Engblom, Professor i klinisk fysiologi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet
Ingrid Uhnoo, Senior Överläkare, Docent i infektionssjukdomar Uppsala Universitet
Irma Fredriksson, Överläkare, MD, PhD, Karolinska institutet. Ordförande bröstcancerregistret
Jakob Löndahl, Docent i aerosolteknologi och aktiv forskare på covid i luft
Jan Albert, Professor, överläkare, Karolinska Institutet och Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset 
Jan-Inge Henter, Inst. för Kvinnor och Barns hälsa, Karolinska Institutet   
Jens Wretborn, MD, PhD, ST-läkare akutsjukvård akutkliniken US Linköping, Universitet Lund.
Johan Anderberg, Författare, skrivit boken "Flocken"  
Johan Lundström, Lektor, Karolinska institutet  
Johan Nöjd, Smittskyddsläkare, Region Uppsala
Johan Petersson, Överläkare, Docent, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhus Solna  
Johan Sandberg, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Johanna Österberg, Överläkare MD, PhD, Region Dalarna. Ordförande Gallriks
John-Arne Røttingen, Norges ambassadör för global hälsa
Jonas Olofsson, professor, Psykologiska institutionen SU 
Jonas Oldgren, Chef/Centrumföreståndare, Uppsala Clinical Research Center, Professor, Uppsala universitet, Överläkare, Akademiska sjukhuset
Johanthan Lyström, Läkare PhD, CAMM, Karolinska Institutet
Karin Ehinger, Överläkare, verksamhetschef, ÖNH Karlstad Centralsjukhus
Karin Pettersson, Docent och överläkare, ME Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Tegmark-Wisell, Överläkare, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Karl Ståhl, Statsepizootolog, professor, Statens veterinärmedicinska anstalt 
Knut Lönnroth, professor, KI
Kristoffer Strålin, Docent, överläkare, Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset
Kyriaki Kosidou, PhD, CES & KI
Kåre Mølbak, Professor, Infektionsberedskap, Sundhetsstyrelsen.  
Lars Bäcklund, Med. dr, specialist i allmänmedicin.
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen    
Lars Naver, Docent och överläkare, ME Neonatologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet
Lena Serrander, Docent, överläkare, Expert affiliering: Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Linus Axelsson, Överläkare, Kirurgkliniken Blekingesjukhuset
Magnus Alderling, Statistiker, CAMM, Karolinska Institutet
Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset   
Magnus Isaksson, Ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin
Magnus Lindh, Sektionschef, professor, Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Magnus Rasmussen
, Professor, Lund university
Magnus Svartengren
, Professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet
Marcus Buggert,
Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Margareta Holmström, Överläkare samt Bitr Professor , Inst för Hälsa, Medicin och Vård Linköpings Universitet
Margareta Kristenson, professor emerita, LiU
Maria Eriksdotter, Professor i geriatrik, Överläkare, Karolinska Institutet /Karolinska University Hospital
Marion Mafham, Senior Clinical Fellow, Clinical Trial Service Unit and Epidemiological Studies Unit, Honorary Consultant Nephrologist, Oxford University Hospitals NHS Foundation
Marta Kisiel, ST läkare, PhD Marta Kisiel, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet
Martin Holmberg, docent i infektionssjukdomar, Uppsala universitet.
Martin Sundqvist, Ordförande Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Mats Holmström, Docent och fd. professor, Karolinska Institutet   
Mats Lidén, Docent, Örebro universitet, Röntgenkliniken Örebro    
Matthias Jörg, Specialistläkare akutkliniken länssjukhuset Sundsvall.
Mia Furebring, Överläkare, vetenskaplig sekreterare, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala, SILF    
Mia Phillipson, Prof. SciLifeLab co-Director, SciLifeLab, Uppsala Universitet
Michael von Schickfus, Ordförande SWESEM, Överläkare akutkliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping   
Mårten Lunden, Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral
Nicholas Aujalay, Specialist akutsjukvård, Capio akutläkarbilar  
Niklas Björkström, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet  
Oili Dahl, Leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, med dok, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening, Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion PMI, Karolinska Institutet, NVS
Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
Olof Hertting, Överläkare barninfektion, PhD, Barninfektion, Karolinska universitetssjukhuset
Olof Stephansson, Professor, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Per Myrelid, Överläkare. MD, PhD, Associate Professor, Linköpings universitet. Ordförande IBD registret
Per Åkesson, Senior consultant, Skåne University Hospital, Lund
Pernilla Sahlstrand Johnson, Överläkare MD PhD, Oro-rinosektionen, ÖNH-sjukdomar, Skånes Universitetssjukhus
Peter Nordström, Professor i geriatrik, Överläkare, Umeå universitet
Piotr Nowak, Docent, ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset   
Pontus Naucler, Biträdande överläkare, docent, Karolinska Universitetssjukhuset
Pyotr Platonov, professor i kardiologi vid Lunds Universitet och överläkare vid Arytmikliniken, SUS
Serena Spudich, Prof. Yale School of Medicine, New Haven CT, USA    
Sara Gredmark-Russ, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Sara Cajander, Universitetslektor, överläkare, Infektionskliniken, Örebro Universitetssjukhus   
Sofia Ekdahl, Verksamhetschef MGAÖ, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Soo Aleman, Sektionschef, Öppenvård Huddinge, överläkare och docent, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset 
Staffan Svärd, Prof., SciLifeLab Scientific Director, SciLifeLab, Uppsala Universitet 
Stefan James, Professor Cardiology. FESC, FACC, Dept. of Medical Sciences and Uppsala Clinical research center, Uppsala University, Senior Interventional Cardiologist, Uppsala University Hospital
Stefan Swartling Peterson, Professor, KI
Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare, Region Västerbotten  
Susanna Althini, Ledamot av SLS nämnd, specialist i allmänmedicin, SFAM:s fortbildningsprojekt och Region Kalmar län 
Susanne Hammers Stiernstedt, Hygienläkare, Vårdhygien Stockholm
Tobias Alfvén, Ordförande Svenska Läkaresällskapet    
Tobias Allander, Överläkare, Docent, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet
Ulf Ekelund, Professor i akutsjukvård, överläkare Universitetssjukhus Lund, Universitet Lund
Åke Örtqvist, Docent, infektionsläkare, f.d. smittskyddsläkare Region Stockholm 
Åsa Engström, Professor, leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, vice ordförande Svensk Sjuksköterskeförening. 
Åsa Gylfe, Specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi på NUS i Umeå samt biträdande lektor på Umeå Universitet.Uppdateras löpande.