Medverkande:

State of the Art Covid-19 samlar nationella och internationella experter till Sveriges största möte om covid-19.

Ann Söderström, Sjukhuschef, f.d. Hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet    
Anna Norrby-Teglund, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Arvid Edén, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anders Johansson, Ordförande Svenska Hygienläkarföreningen    
Anders Sönnerborg, Professor, ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset   
Anders Wallensten, Bitr. statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten   
Ann Lindberg, Generaldirektör, professor, Statens veterinärmedicinska anstalt   
Anna Berggren, Barnläkare, vetenskaplig sekreterare Svensk Barninfektionsförening    
Björn Landström, Chef på Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling. Allmänläkare Tidans vårdcentral sen trettiofem år. Medlem i SFAMs forskningsråd.    
Carl-Johan Fraenkel, Överläkare och specialist i infektionsmedicin och vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus.    
Cecilia Bredin, Verksamhetschef Medicinsk Enhet Lung-och allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Cecilia Ahlström-Emanuelsson, överläkare, Md PhD, Lunds universitet
Dominic Mellor, Professor of Epidemiology and Veterinary Public Health, University of Glasgow, EPIC Centre of Expertise on Animal Disease Outbreaks and Public Health England    
Dorota Religa, Professor i geriatrik, Överläkare, Karolinska Institutet /Karolinska University Hospital    
Emma Larsson, Specialistläkare, Docent, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhus Solna    
Emil Ekbom
Erik Hansson, Doktorand, ST-läkare Allmänmedicin,Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet; Vårdcentralen Arlöv, Region Skåne
Fredrik Hammarskjöld, Överläkare, Docent, Operations- och Intensivvårdskliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping    
Frida Meyer, Överläkare Enheten för prehospital vård/akutkliniken universitetssjukhuset Linköping    
Gabriel Westman, Docent, VO Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, VO Tillstånd, Läkemedelsverket   
Hans-Gustaf Ljunggren, Professor, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Helena Hervius-Askling, Överläkare infektionssjukdomar/Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogramgrupp vaccin, ME Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm och Inst för Medicin Solna Karolinska Institutet    
Henrik Engblom
Jan Albert, Professor, överläkare, Karolinska Institutet och Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset    
Jens Wretborn, MD, PhD, ST-läkare akutsjukvård akutkliniken US Linköping, Universitet Lund.
Johan Anderberg, Författare, skrivit boken "Flocken"  
Johan Lundström, Lektor, Karolinska institutet  
Johan Petersson, Överläkare, Docent, Perioperativ Medicin och Intensivvård Karolinska Universitetssjukhus Solna  
Johan Sandberg, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Jonas Olofsson, professor, Psykologiska institutionen SU 
Jonas Oldgren, Chef/Centrumföreståndare, Uppsala Clinical Research Center, Professor, Uppsala universitet, Överläkare, Akademiska sjukhuset
Karin Ehinger, Överläkare, verksamhetschef, ÖNH Karlstad Centralsjukhus
Karl Ståhl, Statsepizootolog, professor, Statens veterinärmedicinska anstalt 
Kåre Mølbak, Professor, Infektionsberedskap, Sundhetsstyrelsen.  
Lars-Magnus Andersson, Ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen    
Magnus Gisslén, Professor, överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset   
Magnus Lindh
Marcus Buggert,
Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Marion Mafham, Senior Clinical Fellow, Clinical Trial Service Unit and Epidemiological Studies Unit, Honorary Consultant Nephrologist, Oxford University Hospitals NHS Foundation
Martin Sundqvist, Ordförande Föreningen för Klinisk Mikrobiologi
Mats Holmström, Docent och fd. professor, Karolinska Institutet   
Mats Lidén, Docent, Örebro universitet, Röntgenkliniken Örebro    
Matthias Jörg, Specialistläkare akutkliniken länssjukhuset Sundsvall.
Mia Furebring, Överläkare, vetenskaplig sekreterare, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset Uppsala, SILF    
Michael von Schickfus, Ordförande SWESEM, Överläkare akutkliniken Vrinnevisjukhuset Norrköping   
Nicholas Aujalay, Specialist akutsjukvård, Capio akutläkarbilar  
Niklas Björkström, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet  
Piotr Nowak, Docent, ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset   
Pyotr Platonov, professor i kardiologi vid Lunds Universitet och överläkare vid Arytmikliniken, SUS
Serena Spudich, Prof. Yale School of Medicine, New Haven CT, USA    
Sara Gredmark-Russ, Centrum för Infektionsmedicin, Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet
Sara Cajander, Universitetslektor, överläkare, Infektionskliniken, Örebro Universitetssjukhus    
Sofia Boqvist, Docent, samverkanslektor, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet    
Soo Aleman, Sektionschef, Öppenvård Huddinge, överläkare och docent, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset  
Stefan James, Professor Cardiology. FESC, FACC, Dept. of Medical Sciences and Uppsala Clinical research center, Uppsala University, Senior Interventional Cardiologist, Uppsala University Hospital
Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare, Region Västerbotten    
Tobias Alfvén, Ordförande Svenska Läkaresällskapet    
Ulf Ekelund, Professor i akutsjukvård, överläkare Universitetssjukhus Lund, Universitet Lund
Åke Örtqvist, Docent, infektionsläkare, f.d. smittskyddsläkare Region Stockholm  
Uppdateras löpande.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.