Martin Sundqvist

Ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi

Martin Sundqvist, specialist i Klinisk Bakteriologi och Virologi och sedan 2013 överläkare vid Laboratoriemedicinska
kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Martin Sundqvist är ordförande i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och
medlem i SLS referensgrupper för Klinisk Bakteriologi och Klinisk Virologi. Disputerade 2010 på enavhandling om möjligheten att vända resistensutveckling genom att sluta använda antibiotika. Har
efter det fortsatt forskning inom antibiotikaresistens och hur vi bäst använder nya metoder för snabbare mikrobiologisk diagnostik. Har sedan pandemin bröt ut varit huvudansvarig för alla delar av diagnostiken av SARS-CoV-2 i region Örebro län.