Lars-Magnus Andersson

Ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen samt ordförande i den vetenskapliga kommittén för "State of the Art Covid-19".

Lars-Magnus Andersson är ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen och verksamhetschef och
överläkare vid Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

Lars-Magnus Andersson är specialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi. Han är docent och disputerade 2003 med avhandlingen ” On cerebrospinal fluid markers of HIV-1 infection” vid Göteborgs Universitet. Lars-Magnus Andersson har pågående forskningsprojekt om covid 19 som fokuserar på prognostiska markörer för allvarlig sjukdom, immunitet samt tarminfektion med SARS CoV 2.

Lars-Magnus Andersson har anslag från Knut och Alice Wallenbergs fond (Sci Life Lab/KAW National covid 19 research program, projekt grant).