Anders Johansson

Ordföran Svenska Hygienläkarföreningen

Anders Johansson är universitetslektor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, hygienöverläkare i Region Västerbotten och FoU-ansvarig vid Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus. Anders infektionsforskningsintresse är brett och inkluderar biologiska och kemiska metoder för att förstå smittspridning men också betydelse av mänskligt beteende. Anders Johansson är ordförande i Svenska hygienläkarföreningen, General Secretary i the Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases och Steering Committee Member i the European Committee on Infection Control, ESCMID. Han är knuten till EMBL-noden MIMS i Umeå och engagerad i arbete mot antibiotikaresistens i Nationella Strama.