Vetenskaplig kommitté

Ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen har i samråd med den vetenskapliga kommittén utarbetat det övergripande vetenskapliga programmet med keynoteföreläsningar och de teman som ska tas upp i parallella symposier och seminarier.

SAMMANKALLANDE

Lars-Magnus Andersson

Ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

Anders Johansson

Ordföran Svenska Hygienläkarföreningen

Martin Sundqvist

Ordförande Föreningen för klinisk mikrobiologi

LEDAMÖTER

Anders Sönnerborg

Överläkare vid Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, professor i Infektionssjukdomar och Klinisk Virologi, Karolinska Institutet (KI).

Anders Oldner

Professor, överläkare i intensivvård Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Ann Lindberg

Professor i veterinär epidemiologi och generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Anna Berggren

Barnläkare, vetenskaplig sekreterare Svensk Barninfektionsförening

Björn Landström

Chef på Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling. Allmänläkare på Tidans vårdcentral sen trettiofem år. Medlem i Svensk förening för Allmänmedicins forskningsråd.

Birgitta Lytsy

Specialist i Klinisk bakteriologi och Vårdhygien. Överläkare Vårdhygien, Region Uppsala.

Carl-Johan Fraenkel

Överläkare och specialist i infektionsmedicin och vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus.

Dorota Religa

Professor i geriatrik, överläkare tema inflammation och åldrande

Emmi Andersson

Specialist i Infektionssjukdomar och Klinisk mikrobiologi utbildad vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Fredrik Månsson

Överläkare, VO infektionssjukdomar Skånes Universitetssjukhus Malmö.

Jan Albert

Professor, överläkare, Inst. för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet

Johan Petersson

Överläkare IVA, Karolinska Solna på Karolinska Universitetssjukhuset

Magnus Gisslén

Professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Magnus Lindh

Specialist i infektionssjukdomar och i klinisk virologi.

Magnus Rasmussen

Infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i infektionsmedicin på Lunds universitet.

Martina Sansone

Överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, specialist i infektionssjukdomar och vårdhygien.

Mia Furebring

Överläkare inom VO Infektionssjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Michael von Schickfus

Specialist i Allmänmedicin och Akutsjukvård, Överläkare, Ordförande Svensk Förening för Akutsjukvård

Mats Lidén

Överläkare Röntgenkliniken, Region Örebro län. Docent Örebro universitet.

Sofia Ekdahl

Verksamhetschef och överläkare vid medicin, geriatrik och akutmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra i Göteborg.

Soo Aleman

Överläkare och sektionschef på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.

Stefan James

Professor of Cardiology at Uppsala University and Scientific Director of Uppsala Clinical Research Center

Åsa Gylfe

Specialistläkare i klinisk bakteriologi och virologi på NUS i Umeå samt biträdande lektor på Umeå Universitet.

Åke Örtqvist

Specialist och överläkare i infektionssjukdomar, tidigare smittskyddsläkare.